Croeso i Ysgol Syr Hugh Owen

Ysgol Uwchradd Sirol ar gyfer plant rhwng 11-18 mlwydd oed

Yma fe gewch amrywiaeth o wybodaeth a newyddion, yn ogystal â dod i wybod am yr hyn sydd yn digwydd yn allgyrsiol oddi fewn a thu allan i ffiniau yr adeilad. Gobeithiwn y cewch hwyl ar y pori trwy luniau, storiau a negeseuon.

Gwydion Outram yn Chwalfa - mwy | URDD 2016 YSHO - mwy |

 

SWYDDI:

Athro/Athrawes Ieithoedd Tramor Modern (rhan-amser) - cliciwch yma

Swyddog Rygbi Hub - cliciwch yma

Athro/Athrawes Cymraeg - cliciwch yma

Swyddog Presenoldeb - cliciwch yma

Cymhorthydd Cefnogol- cliciwch yma

------------------------------------------------
clawr llawlyfr

Prosbectws Ysgol Syr Hugh Owen

Cliciwch yma i weld y Llawlyfr

------------------------------------------------