Croeso i Ysgol Syr Hugh Owen

Ysgol Uwchradd Sirol ar gyfer plant rhwng 11-18 mlwydd oed

Yma fe gewch amrywiaeth o wybodaeth a newyddion, yn ogystal â dod i wybod am yr hyn sydd yn digwydd yn allgyrsiol oddi fewn a thu allan i ffiniau yr adeilad. Gobeithiwn y cewch hwyl ar y pori trwy luniau, storiau a negeseuon.

Gwydion Outram yn Chwalfa - mwy | URDD 2016 YSHO - mwy |

 

Bydd yr ysgol yn ail-agor Dydd Mawrth - Medi 6ed

------------------------------------------------
clawr seren syr hugh

Seren Syr Hugh


Newyddion y tymor - cliciwch yma

------------------------------------------------
Amserlen Arholiadau Ffug Blwyddyn 10 Mehefin 2016 - cliciwch yma
------------------------------------------------
Cylchlythyr Mai 2016 - cliciwch yma
------------------------------------------------
clawr llawlyfr

Prosbectws Ysgol Syr Hugh Owen

Cliciwch yma i weld y Llawlyfr

------------------------------------------------