Croeso i Ysgol Syr Hugh Owen

Ysgol Uwchradd Sirol ar gyfer plant rhwng 11-18 mlwydd oed

Yma fe gewch amrywiaeth o wybodaeth a newyddion, yn ogystal â dod i wybod am yr hyn sydd yn digwydd yn allgyrsiol oddi fewn a thu allan i ffiniau yr adeilad. Gobeithiwn y cewch hwyl ar y pori trwy luniau, storiau a negeseuon.

Gwydion Outram yn Chwalfa - mwy | URDD 2016 YSHO - mwy |

 

Llythyrau

26.03.18 Llwyddiannau Y Tymor - cliciwch yma

23.03.18 Cylchlythyr Y Pennaeth, Pasg 2018 - cliciwch yma

13.03.18 Newyddlen YA Gwynedd - cliciwch yma

Mwy o lythyrau - cliciwch yma

------------------------------------------------

Seren Syr Hugh

Rhagfyr 2017 - cliciwch yma
------------------------------------------------

Cwmniau Bws Newydd

Cwmniau Bws newydd fydd yn cludo disgyblion o 08/01/18 - cliciwch yma
------------------------------------------------

School Gateway

 
Gwnewch daliadau ar lein yn syth i’r ysgol drwy drosglwyddo banc, cardiau credyd neu debyd. - cliciwch yma School Gateway
------------------------------------------------

Llyfrau Adolygu

Llyfr Adolygu Gwydd. Cymhwysol Uned 1 Rhan A - cliciwch yma

Llyfr Adolygu Gwydd. Cymhwysol Uned 1 Rhan B - cliciwch yma

------------------------------------------------
clawr llawlyfr

Prosbectws Ysgol Syr Hugh Owen

Cliciwch yma i weld y Llawlyfr

------------------------------------------------