Croeso i Ysgol Syr Hugh Owen

Ysgol Uwchradd Sirol ar gyfer plant rhwng 11-18 mlwydd oed

Yma fe gewch amrywiaeth o wybodaeth a newyddion, yn ogystal â dod i wybod am yr hyn sydd yn digwydd yn allgyrsiol oddi fewn a thu allan i ffiniau yr adeilad. Gobeithiwn y cewch hwyl ar y pori trwy luniau, storiau a negeseuon.

Gwydion Outram yn Chwalfa - mwy | URDD 2016 YSHO - mwy |

 

Amserlen Arholiadau Blwyddyn 10

Arholiadau Blwyddyn 10, Mehefin 26ain-28ain 2018 - cliciwch yma
------------------------------------------------

Amserlen Adolygu Blwyddyn 10

Dyma amserlen adolygu blwyddyn 10 - cliciwch yma
------------------------------------------------

Amserlen Adolygu Blwyddyn 11

Dyma amserlen adolygu blwyddyn 11 - cliciwch yma
------------------------------------------------

Canllawiau Arholiadau i Ddisgyblion a Rhieni

Tymor yr Haf 2018 - cliciwch yma
------------------------------------------------

Llythyrau

26.03.18 Llwyddiannau Y Tymor - cliciwch yma
Mwy o lythyrau - cliciwch yma
------------------------------------------------

School Gateway

 
Gwnewch daliadau ar lein yn syth i’r ysgol drwy drosglwyddo banc, cardiau credyd neu debyd. - cliciwch yma School Gateway
------------------------------------------------
clawr llawlyfr

Prosbectws Ysgol Syr Hugh Owen

Cliciwch yma i weld y Llawlyfr

------------------------------------------------