Disgyblion

Cliciwch ar y pennawd i ddarllen y gwybodaeth os gwelwch yn dda

amserlen
logo 5 x 60
Amserlen Allgyrsiol - cliciwch yma

 

Gwybodaeth yn dod yn fuan

Cyflwyniad TGAU Mathemateg noson gwybodaeth 2017 - cliciwch yma

----------------------------------------------------------------------------------------

Arholiadau TGAU Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni a Disgyblion 2017/2018 - cliciwch yma

----------------------------------------------------------------------------------------

CBAC LOGO Arholiadau Allanol CBAC - cliciwch yma

 

Consortiwm Addysg Ôl-16 - cliciwch yma

Cliciwch yma i weld y llawlyfr 14-16

Cliciwch yma am Peirianneg L1 14-16

Cliciwch yma am Cefn Gwlad a’r Amgylchedd L2 14-16

Cliciwch yma am Gofal Anifeiliaid L2 14-16

Cliciwch yma am Adeiladwaith L1 2017-19

Cliciwch yma am Celfyddydau Perfformio L2 2017-19

Cliciwch yma am Codio Gwefan L2 2017-19

Cliciwch yma am Gwasanaethau Cyhoeddus L2 2017-19

Cliciwch yma am Peirianneg L2 Dyfarniad 2017-19

Cliciwch yma am Peirianneg L2 Tystysgrif 2017-19

Cliciwch yma am Peirianneg Fodurol L1 2017-19

Cliciwch yma am Technoleg Cerbydol L2 2017-19

Cliciwch yma am Technoleg Cerdd L2 2017-18

Cliciwch yma am Teithio a Thwristiaeth L2 2017-19

Cliciwch yma am Trin Gwallt a Harddwch L1 2017-19

Prosbectws Cyrsiau Partneriaeth Ol-16 (Arfon ac Ynys Môn)


Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cliciwch yma i weld y llawlyfr 16-19

 

Amserlen Adolygu


Amserlen adolygu ac Arholiadau TGAU - Wythnos 1 (Mai 15-19) - cliciwch yma

Amserlen adolygu ac Arholiadau TGAU - Wythnos 2 (Mai 22-26) - cliciwch yma

Amserlen adolygu ac Arholiadau TGAU - Wythnos 3 (Mehefin 5-9) - cliciwch yma

amserlen
BAC - cliciwch yma


----------------------------------------------------------------------------------------

 

rhwydwaith seren

 

Rhwydwaith o ganolfannau rhanbarthol yw Seren a gynlluniwyd i gynorthwyo myfyrwyr chweched dosbarth disgleiriaf Cymru i gyflawni eu potensial academaidd a chael lle mewn prifysgolion blaenllaw.

logo facebook www.facebook.com/serennetwork
   
logo twitter @Seren_Network / #serennetwork
   
logo instagram @serennetwork / #serennetwork
   

 

Rhestr Darllen CA3 - cliciwch yma

Rhestr Darllen CA4 a 5 - cliciwch yma

Tasgau Ymestynnol

Tasgau Tu Hwnt i'r Ystafell Ddosbarth - cliciwch yma

Gwefan Mathswatch - cliciwch yma

Gwefan GCSE Pod - cliciwch yma

 

Tasgau Ymestynnol

Tasgau Tu Hwnt i'r Ystafell Ddosbarth - cliciwch yma

Gwefan Mathswatch - cliciwch yma

Gwefan GCSE Pod - cliciwch yma

 

Safle Moodle Ysgol Syr Hugh Owen - cliciwch yma

HWB


hwb

Hwb + - cliciwch yma

 

Fe DDYWEDOCH chi ...
Fe WNAETHON ni ...
poster a
poster fe wnaethon ni a
   
poster b
poster b
   
poster c
poster c
   
'Mae'r Daith Gwella'n Parhau'