Welcome to Ysgol Syr Hugh Owen

County Secondary School for pupils between 11-18 years of age

Here you will find various pieces of information and news and be able to find out about what happens outside the curriculum and outside the boundaries of the school building. We hope that you will enjoy browsing through the pictures, stories and messages.

News

ARRANGEMENTS AT THE START OF TERM

Dydd Llun, Medi 1af: Hyfforddiant i staff. Ysgol ar gau i ddisgyblion.
Cofrestru ar gyfer disgyblion Blwyddyn 12 newydd yn y Neuadd rhwng 12:30 -1:30. Bydd cyfle i drafod y cyrsiau gyda’r athrawon bryd hynny ond ni fydd y colofnau dewisiadau gwreiddiol yn newid.

Dydd Mawrth, Medi 2il: Hyfforddiant i staff. Ysgol ar gau i ddisgyblion.

Dydd Mercher, Medi 3ydd: Ysgol ar agor i ddisgyblion.

------------------------------------------------

FUN NIGHT

To see the videos of our Fun Night - here

------------------------------------------------

RHAGLEN DYLAN (Welsh Only)

Roedd criw Rhaglen Dylan Jones yn ddiolchgar iawn i Gwern, Dewi a Ffion, roeddynt wedi synnu pa mor aeddfed oedd y disgyblion yn trafod y bore’ma a pa mor gyfoethog oedd eu hiaith.

Os am wrando ar y sgwrs cliciwch yma

------------------------------------------------

 

YSGOL SYR HUGH OWEN DRESS CODE

The details of what can and cannot be worn as part of the School Uniform can be seen by clicking here

------------------------------------------------