Welcome to Ysgol Syr Hugh Owen

County Secondary School for pupils between 11-18 years of age

Here you will find various pieces of information and news and be able to find out about what happens outside the curriculum and outside the boundaries of the school building. We hope that you will enjoy browsing through the pictures, stories and messages.

News

IMPORTANT NEWS FOR PARENTS (Welsh Only)

Click here for more information
------------------------------------------------

SWYDD - ATHRO/ATHRAWES GWYDDONIAETH - the ability to communicate in welsh and english is essential

Yn eisiau: ar gyfer 23 Chwefror 2015.

Swydd dros dro yw hon yn ystod cyfnod mamolaeth un o athrawon yr ysgol. Daw'r swydd i ben ar ddychweliad deiliad y swydd i’w gwaith.
Gwahoddir ceisiadau gan athrawon brwdfrydig i ddysgu Gwyddoniaeth i ddisgyblion CA3 a CA4 yn ystod cyfnod mamolaeth deilydd y swydd.
Telir cyflog yn unol â Graddfa Cyflog Athrawon (£22,023 - £37,496) i ymgeisydd addas yn ôl profiad a chymwysterau.

Mae’r gallu i addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am fanylion pellach - cliciwch yma

------------------------------------------------

YSGOL SYR HUGH OWEN CHRISTMAS CONCERT

Tickets on sale at the School £5 for adults and £3 for children

click here for more information

------------------------------------------------

SEREN SYR HUGH NOVEMBER EDITION

Welcome to this month’s edition of ‘Seren Syr Hugh’, which for the first time is published in colour! Once again we have an opportunity to celebrate and take pride in the successes of our students here at Ysgol Syr Hugh….enjoy! - click here

------------------------------------------------

PASTORAL RESPONSIBILITIES 2014/2015

To view the classroom arrangements for the new academic year, click here

------------------------------------------------