Croeso i Ysgol Syr Hugh Owen

Ysgol Uwchradd Sirol ar gyfer plant rhwng 11-18 mlwydd oed /
County Secondary School for pupils between 11-18 years of age

Rydym yn gweithio ar ein gwefan newydd ar hyn o bryd. Yn y cyfamser mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau.

We are working on our new website at present. In the meantime you are welcome to get in touch if you have any questions.