Croeso i Ysgol Syr Hugh Owen

Ysgol Uwchradd Sirol ar gyfer plant rhwng 11-18 mlwydd oed

Yma fe gewch amrywiaeth o wybodaeth a newyddion, yn ogystal â dod i wybod am yr hyn sydd yn digwydd yn allgyrsiol oddi fewn a thu allan i ffiniau yr adeilad. Gobeithiwn y cewch hwyl ar y pori trwy luniau, storiau a negeseuon.

Gwydion Outram yn Chwalfa - mwy | URDD 2016 YSHO - mwy |

 

Ymarferion i Eisteddfod yr Urdd - Yr wythnos olaf - Mai 23ain - 27ain - cliciwch yma
------------------------------------------------
Cylchlythyr Mai 2016 - cliciwch yma
------------------------------------------------

Amserlen adolygu ac Arholiadau TGAU Wythnos 4 (Mai 23-27) - cliciwch yma

------------------------------------------------
clawr llawlyfr

Prosbectws Ysgol Syr Hugh Owen

 

Cliciwch yma i weld y Llawlyfr

------------------------------------------------