Llywodraethwyr

Cliciwch ar y pennawd i ddarllen y gwybodaeth os gwelwch yn dda

I weld yr adran ddiogel - cliciwch yma

LLYWODRAETHWYR YSGOL SYR HUGH OWEN 2016-2017

ENW SWYDD/CYFRIFOLDEB CYNRYCHIOLAETH CYFNOD YN DARFOD STATWS (LLYWODRAETHWR PENODEDIG)
Paul Matthews-Jones   Pennaeth --  
Hywel Trewyn   AALl 31/08/2017  
Alison Halliday Amddiffyn Plant AALl 31/12/2017  
Glyn Owen MBE   AALl 31/08/2020  
Cynghorydd Gareth Griffith   AALl 31/08/2020  
Ann Hopcyn   Cymunedol 31/08/2017  
Tim Davies-Hughes Cadeirydd Cymunedol 31/08/2018  
Sian Peris Owen   Cymunedol 31/08/2019  
Elin Evans   Cymunedol 31/08/2020  
Mererid Mair   Cymunedol 31/08/2020  
Sion Huws   Cymunedol 31/08/2020  
Bethan Mair Williams ADY Rhieni 31/08/2017  
Margaret Williams Roberts   Rhieni 31/08/2019  
Eleri M. Davies   Rhieni 31/08/2019  
Rhian Mair Is-Gadeirydd Rhieni 31/08/2020  
Rowena Hughes-Jones   Rhieni 31/08/2020  
Dafydd Morris   Rhieni 31/08/2020  
Carys Jones   Athrawon 31/08/2019  
Dylan Huw Jones   Athrawon 31/08/2020  
Joan Edwards   Staff Ategol 31/08/2018  
Llew Williams   Disgyblion 31/08/2017  
Catrin Peris Owen
  Disgyblion 31/08/2017  


Gellir cysylltu â’r corff llywodraethol trwy’r clerc, Llinos M Jones, yn yr ysgol.
Ffôn: 01286 673076 neu drwy e-bost: LlinosM@syrhughowen.gwynedd.sch.uk

Mr Arwyn Lloyd Thomas
Pennaeth Addysg Cyngor Gwynedd
Adran Addysg
Swyddfa’r Cyngor
Stryd y Castell
Caernarfon
Gwynedd, LL55 1SH
01286 679089

Mrs Mai Bere
Swyddog Gwella Ansawdd Addysg Cynorthwyol Adran Addysg
Swyddfa’r Cyngor
Stryd y Castell
Caernarfon
Gwynedd, LL55 1SH
01286 679888


Gwybodaeth yn dod yn fuan