Newyddion

Llwyddiannau Tymor y Gwanwyn 2018

poster

Tîm pêl rwyd dan 14 yn ail yn nhwrnament Arfon, Samia Jones,Pencampwraig trawsgwlad Cymru dan 15 yn derbyn ei medal aur, mwynhau gwylio Everton v Leicester ... a mwy!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

----------------------------------------------------------------------------------------

Llwyddiant yn y gymhwyster Bagloriaeth Uwch

poster

Disgyblion Ysgol Syr Hugh Owen yn cael eu cydnabod yn genedlaethol am eu llwyddiant yn y gymhwyster Bagloriaeth Uwch. Llongyfarchiadau mawr i bawb!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

----------------------------------------------------------------------------------------

Ffair Wybodaeth ADYaCh

poster

Croeso i Rieni, Athrawon a Llywodraethwyr ysgolion Cynradd ac Uwchradd.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

----------------------------------------------------------------------------------------

Nadolig Ysgol Syr Hugh Owen

----------------------------------------------------------------------------------------

Gwydion Outram yn Chwalfa

urdd Mae Gwydion Outram wedi bod TU HWNT o brysur yn ddiweddar yn Perfformio gyda Chwalfa. Gwych Gwydion!!
----------------------------------------------------------------------------------------

URDD 2016 YSHO

urdd urdd urdd llun