Rhieni

Cliciwch ar y pennawd i ddarllen y gwybodaeth os gwelwch yn dda

 

llawlyfr Cliciwch yma i weld y Llawlyfr

 

Gorffennaf 2018

seren syr hugh Newyddion y tymor - cliciwch yma

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gorffennaf 2017

seren syr hugh Newyddion y tymor - cliciwch yma

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gorffennaf 2016

seren syr hugh Newyddion y tymor - cliciwch yma

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rhagfyr 2015

seren syr hugh Newyddion y tymor - cliciwch yma

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ebrill 2015

seren syr hugh Newyddion y tymor - cliciwch yma

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tachwedd 2014

seren syr hugh Newyddion y tymor - cliciwch yma

 

12.07.18 Cylchlythyr Y Pennaeth, Gorffennaf 2018 - cliciwch yma

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.03.18 Cylchlythyr Y Pennaeth, Pasg 2018 - cliciwch yma

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.03.18 Newyddlen YA Gwynedd - cliciwch yma

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.10.17 Cynyddu Pris Cinio Ysgol - cliciwch yma

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.12.16 Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda - cliciwch yma

24.11.16 Llythyr TGAU Gwyddoniaeth i rieni Blwyddyn 11 - cliciwch yma

21.10.16 Llythyr at Benaethiaid Ysgolion Gwynedd - cliciwch yma

12.10.16 Llythyr i rieni bl.10 & 11 - cliciwch yma

 

logo estyn Gwefan Estyn - www.estyn.gov.uk

 

Deall arolygiadau mewn ysgolion: Canllaw ar gyfer rhieni a gofalwyr - cliciwch yma

 

clawr y llyfryn

Profion darllen a rhifedd yng Nghymru 2016

Gwybodaeth i rieni a gofalwyr plant ym mlynyddoedd 2-9 - cliciwch yma

 

Canllawiau Arholiadau i Ddisgyblion a Rhieni

Tymor yr Haf 2018 - cliciwch yma

 

Gwybodaeth yn dod yn fuan

Cliciwch yma i weld y Calendr

Tymor y Gwanwyn 2016 - cliciwch yma

Tymor yr Hâf 2016 - cliciwch yma

Tymor yr Hydref 2016 - cliciwch yma

Gwyliau Ysgol 2015 - 2016 - cliciwch yma

Gwyliau Ysgol 2016 - 2017 - cliciwch yma

Gwyliau Ysgol 2017 - 2018 - cliciwch yma

Gwyliau Ysgol 2018 - 2019 - cliciwch yma

 

Sut i Hawlio Cinio am Ddim - cliciwch yma

Sut i Hawlio Grant Gwisg Ysgol - cliciwch yma

Gwybodaeth yn dod yn fuan

logo gwe

Bwletin GwE: 11 Ebrill 2016 (Rhifyn 26) - cliciwch yma